Een woning koopt u met een RE/MAX aankoopmakelaar! (2024)

Plan een vrijblijvende kennismaking

Bij het aankopen van een woning of ander onroerend goed komt veel kijken. De meeste kopers maken om die reden gebruik van een aankoopmakelaar. Een aankoopmakelaar is een bemiddelaar en adviseur bij het kopen van een pand. Een aankoopmakelaar is niet verplicht, maar het kan u veel tijd, geld en teleurstellingen besparen.

Een woning koopt u met een RE/MAX aankoopmakelaar! (1)
Een woning koopt u met een RE/MAX aankoopmakelaar! (2)

Wat doet een aankoopmakelaar?

Makelaars zijn deskundigen van de huizenmarkt en gespecialiseerd op het gebied van wetgeving, onderhandelingen en financiële zaken. Een aankoopmakelaar helpt u bij het zoeken naar een woning, gaat mee naar huisbezichtigingen en onderhandelt met de verkopende partij over de prijs. Met deze expertise bent u beter in staat om de juiste en passende deal te maken voor uzelf. De RE/MAX makelaar bekijkt objectief en deskundig de sterke en minder sterke punten van een woning. Op deze manier maakt u geen onnodige aankoopfouten en kunt u tevreden terugkijken op uw aankoop.

Waarom een aankoopmakelaar inschakelen?

Een makelaar is dagelijks in uw beoogde wijk betrokken bij het aan- en verkopen van woningen. Uw woonwensen kan hij of zij haarfijn vertalen naar een passende woning in de wijk. De makelaar adviseert u welke prijs daarbij past en bepaalt samen met u de juiste aankoopstrategie.

Makelaars zijn in de praktijk vaak als eerste op de hoogte van nieuw woningaanbod. Als een huiseigenaar zijn woning te koop zet dan duurt het een aantal dagen voordat de woning op Funda staat. In de huidige huizenmarkt komt het vaak voor dat een woning al verkocht is door de verkoopmakelaar via zijn netwerk, voordat het huis online wordt aangeboden. RE/MAX beschikt over een groot nationaal (en internationaal) netwerk waar u van kunt profiteren. Door een aankoopmakelaar in te schakelen zit u dichtbij de markt, bent u sneller op de hoogte van nieuw woningaanbod en heeft u meer tijd om de juiste keuzes te maken bij de aankoop van uw droomwoning.

RE/MAX aankoopmakelaars sluiten aan bij het bezichtigen van woningen. Hij heeft heeft een objectieve blik en weet wat belangrijk is om naar te kijken. Door kritische vragen te stellen over de bouwkundige staat, isolatie en eventuele verbouwingen ontvangt u na de bezichtiging gefundeerd advies over de woning. Staat deze voor de juiste prijs op de markt of is het verstandig eerst een bouwkundige keuring te laten uitvoeren omdat er wellicht verborgen gebreken zijn? We bekijken dejuridische staat, zijn er geen bijzondere erfdienstbaarheden of andere aspecten die nadelig zijn voor uw toekomstig woongenot? Ook wordt er gekeken of het bestemmingsplan past bij het beoogde gebruik en of er geen vervuiling in de grond zit.

Als u besluit een bod uit te brengen op een woning dan adviseert de makelaar u een scherpe aankoopprijs en staat klaar om in de onderhandeling met de verkopende partij te gaan. U wilt tenslotte een eerlijke prijs betalen voor de woning. Uw RE/MAX makelaar houdt rekening met de voorwaarden tijdens het onderhandelingsproces en maakt de complete aankoopdeal zo interessant mogelijk voor u. Door bijvoorbeeld de oplevering op een door u gewenste datum, en inclusief zonnescherm en gordijnen.

Bij het aankopen van een woning komen financiële en juridische aspecten aan bod. De aankoopmakelaar kan u ondersteunen in het vinden van een geschikte taxateur, notaris en financieel adviseur. De makelaar ondersteunt u ook bij:

  • Het controleren van de voorlopige koopakte (concept koopakte)
  • Voorbereiding van de overdracht (documenten voor de notaris)
  • Inspecteren van de woning voor transport (afschouw)
  • Sleuteloverdracht
Een woning koopt u met een RE/MAX aankoopmakelaar! (3)
Wat kost een aankoopmakelaar?

De prijs voor de diensten van de makelaar legt u op voorhand vast. Hiervoor zijn verschillende constructies mogelijk. In de meeste gevallen is dit een courtage van ongeveer 1 à 2 % afhankelijk van de gewenste dienstverlening. Het is in overleg vaak ook mogelijk een vast tarief af te spreken. De kosten van een aankoopmakelaar zijn niet mee te financieren in de hypotheek. Echter bespaart u met het inschakelen van een RE/MAX makelaar in de praktijk veel geld en weet u zeker dat het aankopen van uw droomwoning succesvol verloopt, en dat u achteraf geen bedenkingen heeft.

Wilt u geen onnodige aankoopfouten maken? Met een deskundige makelaar naar bezichtigingen? De beste deal maken zonder stappen over te slaan bij de aankoop van uw droomwoning?

Plan een vrijblijvende kennismaking

Huis verkopen
Vind makelaar of kantoor
Wat is een woning waard?
Laat uw gegevens achter en we nemen contact met u op voor het plannen van een vrijblijvende afspraak.
Een woning koopt u met een RE/MAX aankoopmakelaar! (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated:

Views: 5899

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.